Rotation des Assistants 2017

Rotation des Assistants de Médecine interne / CUK 1er semestre 2017 SERVICES JAN-MAR AVR-JUIN GASTRO-ENTEREOLOGIE HOSPITALISATIONS ET BLOC C   LUNGOSI ODIO MATANDA NDARABU ANTATAMA SAMAFUNDU EXPLORATIONS ENDOSCOPIE DIGESTIVE KENGIBE NDARABU NGILIBUMA MBOMA KENGIBE LUNGOSI BUMBA MALU MALADIES INFECTIEUSES MABUBU MBONZA SAMAFUNDU MABUBU MBONZA INGWANGWA MAVUNGU MISI MUKOSO SAIDI NKONDI NGILIBUMA KUTONDA REANIMATION MATIMBO OTSHUDI

Lire plus